How can we help you?

Faktury i dokumenty finansowe / Otrzymałem fakturę z niewłaściwymi danymi. Jak ją skorygować? Korekta faktury

Nie wystawiamy korekty faktury. Związane jest to z nowelizacją ustawy o VAT, która weszła w życie na początku 2020 r. i wskazuje że:
„Podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Podatnik nie nabędzie prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta”.


Zgodnie z §10 Płatności pkt 4
„Faktura VAT wystawiona będzie przez Usługodawcę w oparciu o numer NIP podany w ramach danego Konta w momencie składania zamówienia na realizację Usługi. Jeśli w momencie składania zamówienia do Konta nie był przypisany żaden numer NIP, Użytkownik, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług nie będzie miał prawa żądać od Usługodawcy wystawienia faktury VAT. W przypadku, w którym Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto, Użytkownik nie ma prawa do żądania wystawienia faktury VAT na dane innego Konta niż to, z którego dokonano zamówienia na daną Usługę”.
Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
or drag here
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Call us if you have a company account and prefer telephone contact.

If you have a private account, use the contact form above.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept