How can we help you?

Jak zwrócić zakupy do sklepu internetowego?

Zakupy online są dzisiaj całkowicie bezpieczne, bo kupującemu przysługują liczne prawa, w tym prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) czy jego reklamowania. Zobacz, jak wyglądają kwestie zwrotów w sklepach internetowych i rób zakupy świadomie.

Zwrot zakupów jest prawem każdego konsumenta. Konsument ma prawo do zwrotu, czyli odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od otrzymania zamówionych towarów, przy czym może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny:

„Umowa jest uznana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty”.

Zwrot a koszty wysyłki

W sytuacji, kiedy umowa jest uznana za nieważną i ma miejsce zwrot zakupów, każda ze stron transakcji jest zobowiązana do zwrócenia przedmiotu świadczenia na własny koszt. Konsument odsyła zakupiony towar lub towary pocztą albo kurierem na swój koszt, natomiast sprzedawca jest zobowiązany zwrócić całą sumę, którą zapłacił mu konsument (również koszty dostawy opłacone z góry, jeśli miało miejsce całkowite odstąpienie od umowy) i ewentualne odsetki. Nie można pomniejszać kwoty zwrotu o koszt przekazu pocztowego czy prowizję za przelew bankowy.

Terminy zwrotów zakupów online

Konsument ma 14 dni od dnia odebrania towarów na poinformowanie sprzedawcy o odstąpieniu od umowy i odesłanie towaru do Sprzedawcy, natomiast Sprzedawca 14 dni na zwrot pieniędzy (od dnia odebrania towaru).

Sytuacje, które uprawniają sprzedawcę do odmowy przyjęcia zwrotu

Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu towaru w każdej sytuacji. Istnieją grupy towarów, które nie podlegają zwrotowi. Nie można odstąpić od:

  • umów świadczenia usług, które były rozpoczęte za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu;
  • umów obejmujących nagrania wizualne i audiowizualne oraz zapisane na nośnikach informatycznych, jeśli Konsument usunął ich oryginalne opakowanie;
  • umów obejmujących świadczenia, których cena lub za które wynagrodzenie jest zależne od ruchu cen na rynku finansowym;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych;
  • umów na świadczenia, które przez wzgląd na ich charakter, nie mogą być zwrócone lub których przedmiot szybko ulega zepsuciu;
  • umów na świadczenia, w przypadku których Konsument określa właściwości produktów w złożonym przez siebie zamówieniu lub ściśle związanych ze swoją osobą.

Na tych punktach oczywiście nie kończy się katalog wyłączeń. Wyłączenia mogą dotyczyć także zwrotu rozpakowanych produktów higieny osobistej, w sytuacji, kiedy ich „niezmieniony stan” jest wątpliwy, a ponowna sprzedaż takich produktów mogłaby zagrażać czyjemuś zdrowiu lub życiu.

Wedle zasad prawa decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zwrotu może podjąć Sprzedawca. Jednakże ewentualna odmowa musi być dokładnie uzasadniona i trzeba się liczyć z możliwością, że ta decyzja znajdzie swój finał w sądzie albo będzie rozpatrzona przez Rzecznika Praw Konsumentów.

Mogłoby się wydawać, że dla firmy korzystniejsze byłoby odmawianie przyjmowania zwrotów, ale miałoby to bardzo poważne i wielopłaszczyznowe konsekwencje. Przede wszystkim nastąpiłby konflikt z Klientem, co odbiłoby się na wizerunku firmy, a dodatkowo w razie niewystarczającej lub nieracjonalnej argumentacji odmowy przyjęcia zwrotu takiego Sprzedawcę czekałyby konsekwencje prawne.

Zwrot towarów – jak to załatwić?

Żeby dokonać zwrotu towarów, należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go na adres firmy Sprzedawcy. Jeśli zwrot zostanie przyjęty, należy odesłać towar w niezmienionym stanie. Do tego celu można wykorzystać przesyłki kurierskie – im tańszy kurier, tym mniejszy koszt zwrotu, bo trzeba pamiętać, że Konsument odsyła towar na własny koszt – Sprzedawca zwraca tylko to, co zostało wcześniej zapłacone.

Kuriera bez problemu zamówisz rejestrując się na stronie furgonetka.pl - wpisz odpowiednie parametry paczki i sprawdź ceny u różnych kurierów. Następnie wybierz najtańszą ofertę. Zamówienie kuriera po zwrot ze sklepu internetowego trwa tylko kilka chwil.

 
Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
or drag here
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Call us if you have a company account and prefer telephone contact.

If you have a private account, use the contact form above.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept