Jak możemy Ci pomóc?

Statusy przesyłek krajowych

Jeżeli nadajesz przesyłki krajowe za pośrednictwem Furgonetka.pl, możesz śledzić ich status w swoim panelu klienta w zakładce “Zamówione”. Widoczne są tam zarówno statusy odznaczone przez nasz system Furgonetki, jak i te, które aktualizuje przewoźnik. Pamiętaj, że na stronie przewoźnika nie znajdziesz statusów, które nadawane są przez nasz system Furgonetki. 

Jeśli zastanawiasz się, co oznaczają poszczególne statusy, poniżej znajdziesz ich wyjaśnienie z rozróżnieniem na te, które nadaje Furgonetka oraz te, które aktualizują przewoźnicy.


Statusy systemowe Furgonetki

Obserwujemy problem z nadaniem

Status pojawia się, jeżeli przesyłka nie została nadana w dniu planowanego podjazdu kuriera po jej odbiór. Jest on nakładany na koniec dnia, po godzinie 18:00. Wtedy też w zakładce [Zamówione] zostaje udostępniona opcja [Ponów podjazd kuriera].

Anulowanie przesyłki na Furgonetka.pl

Przesyłka została anulowana w serwisie Furgonetka.pl.  Środki są zwracane na saldo w momencie pojawienia się tego statusu. Anulowana przesyłka nie może już zostać nadana.

Zlecono ponownie nadanie przesyłki

Status pojawia się po użyciu opcji [Ponów podjazd kuriera].

Zwrot przesyłki o numerze ….

Status jest widoczny przy przesyłce zwrotnej, która powraca na innym niż dotychczas numerze listu przewozowego. Przy statusie jest wskazany numer przesyłki, której dotyczy zwrot, a więc ten, na którym przesyłka została pierwotnie nadana.

Przeadresowanie przesyłki o numerze ….

Status jest widoczny przy przesyłce przeadresowanej, która kontynuuje drogę na innym niż dotychczas numerze listu przewozowego. Przy statusie jest wskazany numer przesyłki, której dotyczy przeadresowanie, a więc ten, na którym przesyłka została pierwotnie nadana.

Numer paczki przeadresowanej ….

Status jest widoczny przy przesyłce, która została przeadresowana. Przesyłka kontynuuje swoją drogę na nowym, wskazanym w statusie numerze listu przewozowego. Na podstawie podanego numeru można śledzić jej dalszą trasę.

Numer paczki zwrotnej ….

Status jest widoczny przy przesyłce, która została zwrócona do nadawcy. Przesyłka powraca  na nowym, wskazanym w statusie numerze listu przewozowego. Na podstawie podanego numeru można śledzić jej dalszą trasę.

 

DPD

Przyjęcie przesyłki w oddziale DPD

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

Powiadomienie mail

Przewoźnik wysłał wiadomość mailową do odbiorcy z informacją o aktualnym statusie przewozu np. planowane doręczenie.

Przesyłka odebrana przez Kuriera

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

Zarejestrowano dane przesyłki, przesyłka jeszcze nie nadana

Zamówienie zostało zarejestrowane, a list przewozowy wygenerowany. Przesyłka nie została jeszcze przekazana do transportu.

Wydanie przesyłki do doręczenia

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy lub pozostawi w wybranym punkcie.

Przesyłka doręczona

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

Powiadomienie SMS

Przewoźnik wysłał wiadomość SMS do odbiorcy z informacją o aktualnym statusie przewozu np. planowane doręczenie.

Zlecenie przekazane do realizacji

Przewoźnik wysłał kuriera po odbiór przesyłki od Nadawcy. Pamiętaj, że podjazd po przesyłkę we wskazanym dniu nie jest gwarantowany. Niekiedy kurierowi nie uda się dotrzeć na czas pod wskazany adres.

Stworzenie zlecenia CR

Przewoźnik otrzymał informację o konieczności realizacji podjazdu po odbiór przesyłki od Nadawcy.

Nadanie przesyłki w punkcie Pickup

Nadawca dostarczył przesyłkę do punktu. Przesyłka oczekuje w punkcie na odbiór przez kuriera.

Przekazanie przesyłki kurierowi

Kurier odebrał przesyłkę z punktu nadania, skąd dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej.

Magazynowanie przesyłki w oddziale

Przesyłka znajduje się w magazynie firmy kurierskiej i nie jest aktualnie w transporcie.

Przesyłka niedoręczona - odbiorca nieobecny

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, ale nie zastał nikogo pod wskazanym adresem. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

Umówiono późniejszy termin doręczenia

Planowane doręczenie zostało przesunięte na inny termin.

Odbiór własny

Przesyłka została pozostawiona w oddziale przewoźnika do samodzielnego odbioru. Przewoźnik nie będzie podejmował próby doręczenia.

Przyjęcie przesyłki do punktu Pickup

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do punktu i oczekuje na odbiór przez adresata.

Przekazanie przesyłki do doręczenia w punkcie Pickup

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który pozostawi ją w wybranym punkcie odbiorczym.

Przeadresowanie przesyłki zgodnie z dyspozycją Numer nowej paczki

Przesyłka została przekierowana na inny adres doręczenia. Przesyłka kontynuuje swoją drogę na nowym, wskazanym w statusie numerze listu przewozowego. Na podstawie podanego numeru można śledzić jej dalszą trasę.

Zwrot przesyłki

Numer paczki zwrotnej

Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. Przesyłka kontynuuje drogę powrotną na nowym, wskazanym w statusie numerze listu przewozowego. Na podstawie podanego numeru można śledzić jej dalszą trasę.

Przechowywanie przesyłki w punkcie Pickup

Przesyłka wciąż oczekuje w punkcie na odbiór przez adresata.

Przesyłka niedoręczona - odmowa / Przesyłka niedoręczona - rezygnacja klienta z przesyłki

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, ale odbiorca odmówił jej przyjęcia. Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Paczka oczekuje na odbiór własny w punkcie Strefy Paczki

Przesyłka oczekuje w punkcie na odbiór przez adresata.

Zlecenie niezrealizowane - nadawca nieobecny

Kurier próbował odebrać przesyłkę od nadawcy, ale nie zastał nikogo pod wskazanym adresem. Przewoźnik samodzielnie podejmie kolejną próbę odbioru w następnym dniu roboczym.

Zlecenie niezrealizowane - paczka nieprzygotowana

Kurier próbował odebrać przesyłkę od nadawcy, ale była ona nieprzygotowana do nadania. Przewoźnik samodzielnie podejmie kolejną próbę odbioru w następnym dniu roboczym.

Zlecenie niezrealizowane - rezygnacja nadawcy

Kurier próbował odebrać przesyłkę od nadawcy, ale zrezygnował on z wysyłki. Zlecenie zostało anulowane przez przewoźnika i nie będzie już realizowane. Konieczne będzie anulowanie przesyłki.

Przesyłka doręczona w punkcie Pickup

Odbiorca odebrał przesyłkę z punktu.

Przesyłka niedoręczona - błędny adres

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, ale było to nieskuteczne, ponieważ podany adres jest nieprawidłowy. Zanim przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy, możesz ją przeadresować.

Zlecenie niezrealizowane - nadawca niepoinformowany

Kurier próbował odebrać przesyłkę od nadawcy, ale nie otrzymał paczki pod wskazanym adresem. Zlecenie zostało anulowane przez przewoźnika i nie będzie już realizowane. Konieczne będzie anulowanie przesyłki.

Zlecenie niezrealizowane - błędny adres

Kurier próbował odebrać przesyłkę od nadawcy, ale było to nieskuteczne, ponieważ podany adres jest nieprawidłowy. Zlecenie zostało anulowane przez przewoźnika i nie będzie już realizowane. Konieczne będzie anulowanie przesyłki.

Paczka umieszczona w automacie paczkowym DPD Pickup Station

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do automatu paczkowego i oczekuje na odbiór przez adresata.

Przesyłka niedoręczona - brak gotówki COD

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak było to nieskuteczne, ponieważ odbiorca nie opłacił pobrania. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

Zlecenie niezrealizowane - liczba paczek inna niż w zleceniu

Kurier próbował odebrać przesyłkę od nadawcy, ale liczba przesyłek do wysłania nie zgadzała się z ilością listów przewozowych. Zlecenie zostało anulowane przez przewoźnika i nie będzie już realizowane. Konieczne będzie anulowanie przesyłki.

Zlecenie niezrealizowane - niewłaściwy wymiar/waga paczki

Kurier próbował odebrać przesyłkę od nadawcy, ale jej parametry były nieprawidłowe. Zlecenie zostało anulowane przez przewoźnika i nie będzie już realizowane. Konieczne będzie anulowanie przesyłki.

Przekroczenie terminu oczekiwania na odbiór w punkcie Pickup

Przesyłka nie została odebrana z punktu przez adresata w wymaganym terminie i zostanie zwrócona do nadawcy.

PDU

Przesyłka została zutylizowana.


UPS

Wyjechało z obiektu

Przesyłka opuściła oddział firmy kurierskiej i ruszyła w dalszą drogę.

Dotarło do obiektu

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

DORĘCZONO

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

Nadawca utworzył etykietę, firma UPS jeszcze nie odebrała paczki

Zamówienie zostało zarejestrowane, a list przewozowy wygenerowany. Przesyłka nie została jeszcze przekazana do transportu.

Skan odbioru / Skan nadania / Nadaj przesyłkę

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

W doręczeniu

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy lub pozostawi w wybranym punkcie.

Przetwarzana w obiekcie UPS

Przesyłka znajduje się w oddziale doręczającym, gdzie zostanie przydzielona kurierowi.

Paczka znajduje się w UPS Access Point™ i jest zaplanowana do przekazania UPS

Nadawca dostarczył przesyłkę do punktu. Przesyłka oczekuje w punkcie na odbiór przez kuriera.

Próbowaliśmy doręczyć paczkę, ale nie otrzymaliśmy płatności. Druga próba zostanie podjęta w następnym dniu roboczym

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak było to nieskuteczne, ponieważ odbiorca nie opłacił pobrania. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

Odbiorca nie był dostępny, aby odebrać przesyłkę. Podejmiemy drugą próbę w następny dzień roboczy

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

Zwrócono do nadawcy

Przesyłka zwrotna trafiła do rąk nadawcy.

Przesyłka w UPS Access Point™ / Dostarczone do UPS Access Point™

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do punktu i oczekuje na odbiór przez adresata. Adres punktu dostępny jest w historii śledzenia na stronie przewoźnika.


INPOST

Przyjęta w oddziale InPost

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

Przygotowana przez Nadawcę

Zamówienie zostało zarejestrowane, a list przewozowy wygenerowany. Przesyłka nie została jeszcze przekazana do transportu.

Dostarczona

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

Przekazano do doręczenia/ 

W doręczeniu

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy lub pozostawi w wybranym punkcie.

Umieszczona w automacie Paczkomat (odbiorczym)

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do automatu Paczkomat® InPost i oczekuje na odbiór przez adresata.

W trasie

Przesyłka jest w drodze pomiędzy oddziałami.

Paczka nadana w automacie Paczkomat

Nadawca dostarczył przesyłkę do automatu Paczkomat® InPost. Przesyłka oczekuje w skrytce na odbiór przez kuriera.

Odebrana od Nadawcy

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

Odebrana od klienta

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

Nadana w PaczkoPunkcie

Nadawca dostarczył przesyłkę do punktu z obsługą. Przesyłka oczekuje w punkcie na odbiór przez kuriera.

W drodze do oddziału nadawczego InPost

Kurier odebrał przesyłkę i jest w drodze do najbliższego oddziału firmy kurierskiej.

Przyjęta w Sortowni

Przesyłka została przyjęta w sortowni, skąd wyruszy w dalszą drogę do jednego z oddziałów firmy kurierskiej.

Paczka magazynowana w tymczasowym automacie Paczkomat

Przesyłka została umieszczona w zastępczym automacie Paczkomat® InPost, ponieważ ten pierwotnie wybrany był przepełniony.

Upłynął termin odbioru

Przesyłka nie została odebrana z punktu lub automatu Paczkomat® InPost w wymaganym terminie i zostanie zwrócona do nadawcy.

Czeka na odbiór w PaczkoPunkcie

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do punktu i oczekuje na odbiór przez adresata.

Powrót do oddziału

Doręczenie przesyłki nie powiodło się. Przesyłka powróciła do oddziału doręczającego.

Zwrot do nadawcy

Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. Przesyłka kontynuuje drogę powrotną na nowym numerze listu przewozowego

Upłynął termin odbioru paczki magazynowanej

Przesyłka nie została odebrana z zastępczego autoamtu Paczkomat® InPost w wymaganym terminie. Przesyłka zostanie odebrana przez kuriera i umieszczona w pierwotnie wybranym automacie Paczkomat® InPost.

Paczka w drodze do pierwotnie wybranego automatu Paczkomat

Kurier odebrał przesyłkę z zastępczego automatu Paczkomat® InPost i umieści ją w pierwotnie wybranym.

Paczka magazynowana w PaczkoPunkcie

Przesyłka wciąż oczekuje w punkcie na odbiór przez adresata.

Zareklamowana w automacie Paczkomat

Odbiorca zgłosił uwagi do przesyłki podczas jej odbioru z automatu Paczkomat® InPost. W takiej sytuacji odbiorcy otwiera się skrytka, w której powinien pozostawić przesyłkę, aby została ona zwrócona do nadawcy. 

 

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy odbiorcy prawidłowo odbierają przesyłki, a przez przypadek klikają przycisk "Mam uwagi do paczki". Wówczas w systemie pojawia się informacja o przesyłce zareklamowanej, pomimo tego, że Odbiorca jest w jej posiadaniu.

Brak możliwości doręczenia

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

Anulowano etykietę

Etykieta została anulowana przez przewoźnika i nie może już zostać wykorzystana. W celu zwrotu środków za przesyłkę skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Furgonetki.

Przesyłka ponadgabarytowa

Rzeczywisty gabaryt przesyłki przekracza gabaryt zadeklarowany w zamówieniu. Przesyłka nie zmieści się w skrytce automatu Paczkomat® InPost.

Przekierowano na inny adres

Przesyłka została przekierowana na inny adres doręczenia.

Przekierowano do automatu Paczkomat

Odbiorca przekierował przesyłkę do wybranego przez siebie automatu Paczkomat® InPost.

Odmowa przyjęcia

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak odbiorca odmówił jej przyjęcia. Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.


GLS

Paczka zarejestrowana w filii GLS / Paczka w magazynie GLS

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

Paczka odebrana od Nadawcy

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

Paczka w doręczeniu

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy lub pozostawi w wybranym punkcie.

Paczka wyjechała z filii GLS

Przesyłka opuściła oddział firmy kurierskiej i ruszyła w dalszą drogę.

Paczka przekierowana

Przesyłka została przekierowana na inny adres doręczenia.

Paczka niedoreczona - Odbiorca nieobecny

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, jeśli nie ma możliwości podjęcia doręczenia alternatywnego (tj. doręczenie do punktu Parcel Shop, doręczenie do sąsiada). Po 2 nieudanej próbie przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Paczka pozostawiona w filii doreczajacej - Odbiorca nieobecny

Przesyłka po nieskutecznym doręczeniu powróciła do oddziału doręczającego. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, jeśli nie ma możliwości podjęcia doręczenia alternatywnego (tj. doręczenie do punktu Parcel Shop, doręczenie do sąsiada). Po 2 nieudanej próbie przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Paczka pozostawiona w filii doreczajacej - zly adres

Przesyłka nie może zostać dostarczona przez nieprawidłowy adres odbiorcy i jest magazynowana w oddziale. Przesyłka będzie oczekiwać na dyspozycje przez 5 dni roboczych, po czym zostanie zwrócona do nadawcy. Zanim przesyłka zostanie zwrócona, możesz ją przeadresować.

Paczka niedoreczona - uzgodniono z Odbiorca inny termin doreczenia

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

Paczka zwrocona do Nadawcy

Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Paczka pozostawiona w filii doreczajacej - uzgodniono z Odbiorca inny termin doreczenia

Planowane doręczenie zostało przesunięte na inny termin.

Paczka niedoreczona - zly adres

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne, ponieważ podany adres jest nieprawidłowy. Zanim przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy, możesz ją przeadresować.


FEDEX

Przesyłka w oddziale FedEx

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

Kurier odebrał przesyłkę od nadawcy

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

Przesyłka wydana do doręczenia kurierowi FedEx

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy lub pozostawi w wybranym punkcie.

Przesyłka doręczona do odbiorcy

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

Zwrot przesyłki przez kuriera do oddziału FedEx

Doręczenie przesyłki nie powiodło się. Przesyłka powróciła do oddziału doręczającego.

Nieudana próba doręczenia. Przesyłka awizowana

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia do osób prywatnych, a 3 do firm, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy. Status ten nie oznacza, że kurier pozostawił awizo.

Bezgotówkowa płatność za pobranie zrealizowana

Odbiorca opłacił pobranie do przesyłki kartą płatniczą.

Przesyłka nadana w punkcie odbioru

Nadawca dostarczył przesyłkę do punktu. Przesyłka oczekuje w punkcie na odbiór przez kuriera.

Dyspozycja zmiany terminu doręczenia / Zmiana terminu doręczenia. Doręczenie planowane w dniu

Planowane doręczenie zostało przesunięte na inny termin.

Bezgotówkowa płatność za pobranie odrzucona

Próba opłacenia pobrania do przesyłki kartą płatniczą nie powiodła się. Status doręczenia nabity po tym statusie oznacza, że ostatecznie płatność się powiodła, a paczka została skutecznie dostarczona.

Zwrot przesyłki do nadawcy

Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy. Przesyłka może kontynuować drogę powrotną na nowym numerze listu przewozowego

Przesyłka przekierowana

Przesyłka została przekierowana na inny adres doręczenia.

Nieudana próba doręczenia. Podano błędny adres doręczenia

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne, ponieważ podany adres jest nieprawidłowy. Zanim przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy, możesz ją przeadresować.

Nieudana próba doręczenia. Odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak odbiorca odmówił jej przyjęcia. Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Przygotowanie do odbioru własnego w oddziale FedEx

Przesyłka została pozostawiona w oddziale przewoźnika do samodzielnego odbioru. Przewoźnik nie będzie podejmował próby doręczenia.

Nieudana próba doręczenia. Odbiorca nie dokonał opłaty za przesyłkę

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak było to nieskuteczne, poniważ odbiorca nie opłacił pobrania. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.


POCZTA POLSKA

Wysłanie z ładunkiem / wyjazd z Urzędu

Przesyłka opuściła oddział firmy kurierskiej i ruszyła w dalszą drogę.

Przyjęcie z ładunkiem

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

Wysłanie SMS dla przesyłki

W momencie przyjęcia przesyłki do obrotu pocztowego przewoźnik wysyła do odbiorcy wiadomość SMS o nadaniu.

Rejestracja przesyłki / Rejestracja przesyłki z KN

Rejestracja przesyłki z kraju nadania - zamówienie zostało zarejestrowane, a list przewozowy wygenerowany. Przesyłka nie została jeszcze przekazana do transportu.

Wprowadzenie do księgi oddawczej

Przesyłka znajduje się w oddziale doręczającym, gdzie zostanie przydzielona kurierowi.

Nadanie

Przesyłka została przekazana kurierowi lub nadana w placówce. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

Wydanie doręczycielowi / Wpis przesyłki do księgi wydanych

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy lub pozostawi w wybranym punkcie.

Doręczenie

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

Wysłanie e-mail dla przesyłki

W momencie przyjęcia przesyłki do obrotu pocztowego przewoźnik wysyła do odbiorcy wiadomość e-mail o nadaniu.

Udostępnienie podpisu odbiorcy

Kurier pozyskał od odbiorcy podpis potwierdzający odbiór przesyłki.

Rozliczenie KD przez listonosza ML

Status wewnętrzny przewoźnika, KD - książka doręczeń, ML- Mobilny listonosz

Likwidacja księgi oddawczej po doręczeniu

status wewnętrzny przewoźnika, nabijany po doręczeniu przesyłki

Awizo

Przesyłka została pozostawiona do odbioru własnego w najbliższej placówce. Adres placówki dostępny jest w historii śledzenia na stronie przewoźnika. Status ten nie oznacza, że kurier pozostawił u odbiorcy papierowe awizo.

Odebranie w urzędzie

Odbiorca odebrał przesyłkę z urzędu pocztowego.

Nieudane doręczenie

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne.

Przesyłka przyjęta w punkcie

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do punktu i oczekuje na odbiór przez adresata.

Przesyłka odebrana w punkcie

Odbiorca odebrał przesyłkę z punktu.

Przesyłka dostarczona do punktu

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do punktu (np. sklep Żabka) i oczekuje na odbiór przez adresata.

Nieudane doręczenie - decyzja o zwrocie

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Awizo - do ponownego doręczenia

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik podejmie drugą próbę doręczenia. Status ten nie oznacza, że kurier pozostawił u odbiorcy papierowe awizo.

Nieudane doręczenie - korekta rezultatu

Korekta błędnie wbitego statusu, spowodowana najczęściej pomyłką pracownika


DHL

przesyłka jest obsługiwana w centrum sortowania

Przesyłka została przyjęta w sortowni, skąd wyruszy w dalszą drogę do jednego z oddziałów firmy kurierskiej.

przesyłka przyjęta w terminalu nadawczym DHL

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

DHL otrzymał dane elektroniczne przesyłki. Informacje zostaną zaktualizowane po przekazaniu przez Nadawcę przesyłki do transportu

Zamówienie zostało zarejestrowane, a list przewozowy wygenerowany. Przesyłka nie została jeszcze przekazana do transportu.

przesyłka przekazana kurierowi do doręczenia

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy lub pozostawi w wybranym punkcie.

przesyłka doręczona do odbiorcy

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

przesyłka dotarła do oddziału

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

nadana w DHL POP przesyłka oczekuje na odbiór przez kuriera DHL

Nadawca dostarczył przesyłkę do punktu. Przesyłka oczekuje w punkcie na odbiór przez kuriera.

przesyłka dotarła do Terminala DHL. Doręczenie jej do odbiorcy planowane jest dzisiaj lub w umówionym z odbiorcą terminie

Przesyłka znajduje się w oddziale doręczającym, gdzie zostanie przydzielona kurierowi.

przesyłka odebrana przez Kuriera DHL z DHL POP

Kurier odebrał przesyłkę z punktu nadania, skąd dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej.

próba doręczenia zakończona niepowodzeniem. Odbiorcy nie było w domu w momencie doręczenia przesyłki / kurier DHL nie został odbiorcy pod wskazanym adresem. Doręczenie przesyłki nastąpi w umówionym z odbiorcą terminie / upoważnionego odbiorcy nie było w domu w momencie doręczenia przesyłki

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

przesyłka oczekuje na odbiór w DHL POP

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do punktu i oczekuje na odbiór przez adresata.

przesyłka została odebrana z DHL POP

Odbiorca odebrał przesyłkę z punktu.

przesyłka w drodze do Punktu DHL POP

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który pozostawi ją w wybranym punkcie.

próba doręczenia zakończona niepowodzeniem. Przesyłka oczekuje na kolejny cykl doręczenia

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.

przesyłka będzie zwrócona do nadawcy. Doręczenie nie było możliwe

Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

decyzja Odbiorcy

Odbiorca zgłosił przez stronę przewoźnika dyspozycję przekierowania przesyłki.

przesyłka zwrócona nadawcy

Przesyłka zwrotna trafiła do rąk nadawcy.

przesyłka błędnie zaadresowana

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne, ponieważ podany adres jest nieprawidłowy. Zanim przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy, możesz ją przeadresować.

przesyłka będzie zwrócona do nadawcy, Adresat nieznany

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak było to nieskuteczne, ponieważ wskazany adres jest nieprawidłowy. Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

przesyłka niekompletna

Do oddziału dotarła inna ilość paczek, niż widnieje w zamówionej wielopaczce. Taka informacja pojawia się, kiedy do oddziału doręczającego dojedzie niepełen komplet przesyłek bądź gdy nadawca spakuje przesyłkę w mniejszą ilość elementów niż zadeklarował na liście.

odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki / odmowa przyjęcia – rezygnacja

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak odbiorca odmówił jej przyjęcia. Przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

doręczenie wstrzymane do czasu uregulowania opłat przez odbiorcę

Kurier próbował doręczyć przesyłkę, jednak było to nieskuteczne, poniważ odbiorca nie opłacił pobrania. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy.


AMBRO EXPRESS

Przyjęta w Oddziale Ambro Express / Przesyłka w Oddziale Ambro Express

Przesyłka została przyjęta do jednego z oddziałów firmy kurierskiej, skąd wyruszy w dalszą drogę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

Posortowana

Przesyłka została już obsłużona w sortowni i przydzielona kierowcy, który wyruszy z nią do następnego oddziału.

Wysłana z oddziału

Przesyłka opuściła oddział firmy kurierskiej i ruszyła w dalszą drogę.

Przesyłka przygotowana przez nadawcę

Zamówienie zostało zarejestrowane, a list przewozowy wygenerowany. Przesyłka nie została jeszcze przekazana do transportu.

Przyjęta od Klienta przez Kuriera

Przesyłka została przekazana kurierowi, który dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej. Od tego momentu paczkę traktujemy jako nadaną.

Przesyłka przekazana do doręczenia

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który podejmie próbę jej doręczenia do odbiorcy.

DORĘCZONO

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

Przyjęta od kuriera przez oddział nadający Ambro Express

Kurier dostarczył przesyłkę do oddziału nadawczego, skąd wyruszy w dalszą trasę. Paczka, zanim trafi do odbiorcy, może być przekazywana pomiędzy kilkoma oddziałami.

Anulowane przesyłkę przez Nadawcę

Zlecenie po odbiór przesyłki od nadawcy zostało anulowane i nie będzie już realizowane. Konieczne będzie anulowanie przesyłki.

Przesyłka awizowana

Kurier próbował doręczyć przesyłkę do odbiorcy, jednak było to nieskuteczne. Przewoźnik zazwyczaj podejmuje 2 próby doręczenia, po czym zwraca przesyłkę do nadawcy. Status ten nie oznacza, że kurier pozostawił u odbiorcy awizo.

Umówiony termin doręczenia

Kurier ustalił z klientem inny termin dostawy przesyłki.

 

DELIGOO

Zmieniono czas dostawy

Powiadomienie systemowe - zmiana czasu planowanej dostawy może pojawić się w momencie przypisania kurierowi innego zlecenia odbioru jeszcze przed dostarczeniem przez niego przesyłki. .

Zmieniono czas odbioru

Powiadomienie systemowe - zmiana czasu odbioru może pojawić się w momencie spóźnienia lub przepięcia zlecenia.

Zlecenie zostało przypisane / Odbiór zlecenia został przypisany do kuriera./ Dostawa zlecenia została przypisana do kuriera

Zlecenie zostało przydzielone kierowcy, ale jeszcze nie widzi go on w aplikacji kurierskiej.

Zlecenie zostało opublikowane. / Opublikowano odbiór zlecenia. / Opublikowano dostawę zlecenia

Zlecenie zostało opublikowane w aplikacji kuriera.

Utworzenie zlecenia

Zlecenie zostało utworzone w systemie zewnętrznym i przesłane do systemu DeliGoo.

Zlecenie jest przetwarzane

Zlecenie jest procesowane pod względem optymalizacji trasy i wyboru kuriera przez system.

Kurier rozpoczął zlecenie

Kurier rozpoczął odbiór całego zlecenia.

Rozpoczęcie odbioru

Kurier wystartował w aplikacji odbiór zlecenia, tj. kieruje się do Nadawcy.

Na miejscu odbioru

Kurier jest u Nadawcy

Kurier jest na miejscu dostawy

Kurier jest u Odbiorcy

Zakończenie odbioru

Kurier odebrał paczkę od Nadawcy.

Kurier rozpoczął dostawę zlecenia

Kurier wystartował w aplikacji dostawę zlecenia, tj, kieruje się do Odbiorcy.

Zakończenie doręczenia

Kurier dostarczył zamówienie Odbiorcy.

Kurier zakończył zlecenie

Kurier dostarczył zamówienie z sukcesem.

Przypisano liczbę porządkową o numerze 1

Jest to informacja wyłącznie systemowa - niezbędna dla informatyków DeliGoo

Zlecenie trafiło do bufora

Zlecenie oczekuje na przypisanie do kierowcy.

Przepięto zlecenie

Zlecenie zostało przepisane na innego kuriera


ORLEN

Twoja paczka jest w trakcie przygotowywania przez nadawcę. Niebawem trafi w nasze ręce. Poinformujemy Cię o zmianie statusu

Zamówienie zostało zarejestrowane, a list przewozowy wygenerowany. Przesyłka nie została jeszcze przekazana do transportu.

Z przyjemnością informujemy, że Twoja paczka została nadana

Nadawca dostarczył przesyłkę do punktu. Przesyłka oczekuje w punkcie na odbiór przez kuriera.

Twoja paczka została odebrana przez kuriera i ruszyła w drogę

Kurier odebrał przesyłkę z punktu nadania, skąd dostarczy ją do najbliższego oddziału firmy kurierskiej.

Twoja paczka jest już w drodze do punktu odbioru

Przesyłka została wydana z ostatniego oddziału kurierowi, który pozostawi ją w wybranym punkcie.

Twoja paczka dotarła do punktu odbioru i czeka tam na Ciebie

Przesyłka została dostarczona przez kuriera do punktu i oczekuje na odbiór przez adresata.

Cieszymy się, że Twoja paczka została już odebrana z punktu odbioru

Przesyłka trafiła do rąk odbiorcy.

Twoja paczka została przyjęta do sortowni centralnej. / Twoja paczka została przyjęta w sortowni i wkrótce wyruszy dalej w drogę

Przesyłka została przyjęta w sortowni, skąd wyruszy w dalszą drogę.

Niestety, Twoja paczka nie została odebrana w terminie, więc wraca do nadawcy

Przesyłka nie została odebrana z punktu lub automatu w wymaganym terminie i zostanie zwrócona do nadawcy.

Wskazany dla Twojej paczki punkt odbioru został zamknięty. Przekierujemy ją do najbliższego punktu i powiadomimy Cię SMS-em

Przesyłka nie mogła zostać dostarczona do wybranego punktu i zostanie umieszczona w innym najbliższym punkcie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.

0 / 280

Dziękujemy za opinię.
Dziękujemy za sugestię.

Skontaktuj się z nami

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.

O co chcesz nas zapytać?

Cenę przesyłki możesz sprawdzić samodzielnie w Cenniku. Jeżeli masz dodatkowe pytania, podaj w wiadomości dokładną wagę i wymiary (długość, szerokość, wysokość) przesyłki oraz kod pocztowy nadawcy i odbiorcy.
Jeżeli planujesz wysyłać większą liczbę paczek, zapytaj o ofertę. Wiadomość z tym tematem trafi do działu handlowego.

Dodaj Kolejny załącznik (opcjonalnie)
lub przeciągnij tutaj
Wybierz pliki z dysku. Możesz przesłać 10 plików do 5 MB każdy. Dopuszczalne rozszerzenia: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Jeśli Twoja sprawa dotyczy konkretnych przesyłek, koniecznie podaj ich numery. Pole możesz pominąć w przypadku pytań ogólnych.

Nie można załączyć plików:

Możesz przesłać 10 plików do 5 MB każdy. Dopuszczalne rozszerzenia: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Upuść pliki, aby je załączyć

Możesz przesłać maksymalnie 10 plików w formacie jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip lub rar o maksymalnym rozmiarze 5 MB każdy.

Zadzwoń, jeśli masz konto firmowe i preferujesz kontakt telefoniczny.

Jeśli posiadasz konto prywatne, skorzystaj z zamieszczonego wyżej formularza kontaktowego.

Furgonetka używa plików cookie. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na ich przechowywanie. Rozumiem