How can we help you?

Przesyłka niestandardowa - definicje firm kurierskich

 • DPD 
Paczka niestandardowa to paczka, która jest nietypowa pod względem:
 1. Kształtu (nie jest prostopadłościanem, ma np: wystające elementy)
  - wszystkie przesyłki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuby, walce, rolki tkanin),
  - towar na palecie ma nieregularne kształty,
  - paczki składające się z kilku odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość;
  - wyjątek stanowią opony zapakowane zgodnie z wytycznymi DPD oraz paczki w opakowaniach firmowych. Poradnik pakowania opon DPD
 2. Sposobu pakowania (np. niepoprawnie zapakowane opony)
  - opony zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD,
  - zapakowane w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po taśmie sortera;
  - koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5 kg (dotyczy to również przesyłek zapakowanych w dedykowane materiały przewoźnika);
 3. Długości
  - paczki w transporcie krajowym, gdzie najdłuższy bok mieści się w przedziale powyżej 150 cm do 250 cm,
  - palety o wymiarach podstawy mniejszych niż EURO.
 4. Wagi
  - paczki w przedziale wagowym (waga rzeczywista) 31,5-50,0 kg

Poradnik DPD dla przesyłek i palet niestandardowych

 • FEDEX

Paczki niestandardowe to takie przesyłki, których rozmiary (gabaryty) przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub takie, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 1. Mają przesunięty środek ciężkości lub mogą się łatwo przewrócić.
 2. Nie są prostopadłościanem lub mają nieregularny kształt, który uniemożliwia stabilne ułożenie na płaskiej powierzchni.
 3. Najdłuższy bok nie jest podstawą paczki, zgodnie z etykietą kierunkową.
 4. Składają się z dwóch lub kilku odrębnych części, które są połączone w jedną całość np. za pomocą folii stretch, kleju, taśmy.
 5. Ze względu na rozmiar, nieregularny kształt, delikatną zawartość lub zabezpieczenie taśmą do zbindowania nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego.
Zastosowanie naklejek ostrzegawczych informujących o tym, że zawartość paczki stanowi delikatny towar (np. "nie rzucać"), może spowodować zakwalifikowanie jej przez FedEx do przesyłek niestandardowych.

Wyjątek stanowią opony zapakowane zgodnie z wytycznymi Fedex. Poradnik pakowania opon FedEx.
 • UPS i UPS AP
Wszystkie przesyłki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym, z wystającymi elementami, a także składające się z kilku odrębnych części, połączonych w jedną, nieregularną całość.
Dodatkowo w przypadku przesyłek UPS jako element niestandardowy traktowane są również wszystkie przesyłki o wadze powyżej 32 kg, pakowane w folię stretch, a także te, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm. Maksymalne wymiary dla paczki niestandardowej to: długość + obwód <= 330 cm.
Przy UPS AP należy uwzględnić maksymalne wymiary i wagę dla tej usługi.
 
Elementem niestandardowym jest również tzw.“duża paczka”. To przesyłka UPS, gdzie suma długości oraz obwodu (2 x szerokość) + 2 x wysokość) mieści się w przedziale 300 cm - 400 cm. W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie wynosząca 40 kg.
 • Poczta Polska (Pocztex)

Przesyłka niestandardowa według Poczty Polskiej to taka, która spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

W przypadku przesyłek doręczanych pod adresem:

 1. wymiary wynoszące 250 cm < (długość + szerokość + wysokość) <=300 cm, przy czym największy wymiar (długość) przekracza 120 cm, ale nie może przekroczyć 150 cm,
 2. wymiary wynoszące (długość + szerokość + wysokość)<=250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm, która posiada:
  • nieregularne kształty, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w opakowanie będące prostopadłościanem,
  • elementy wystające poza jej regularny obrys,
  • składające się z dwóch lub więcej odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy),
 3. kształt owalny, okrągły, cylindryczny (np. tuba, rulon, wałek z tkaniną) z wyłączeniem przypadków opisanych w Przewodniku Pakowania Przesyłek w rozdziale o prawidłowym pakowaniu opon.  
 4. zawiera dwie opony zapakowane zgodnie z rozdziałem o prawidłowym pakowaniu opon w Przewodniku Pakowania Przesyłek,
 5. w foliopakach o wymiarach przekraczających największe rozmiary opakowań oferowanych przez Pocztę Polską, czyli 55 cm x 45 cm,

Ważne
Przesyłki o kształcie cylindrycznym (rulon) mogą posiadać maksymalne wymiary:  20 cm (średnica) x 150 cm (długość).

W przypadku przesyłek doręczanych do punktu:

 1. nieregularne kształty, w tym przesyłki, które nie są zapakowane w opakowanie będące prostopadłościanem,
 2. elementy wystające poza jej regularny obrys,
 3. składające się z dwóch, lub więcej odrębnych części, połączonych w jedną nieregularną całość (np. za pomocą folii stretch, taśmy),
 4. kształt owalny, okrągły, cylindryczny (np. tuba, rulon, wałek z tkaniną).
   
 • InPost Kurier

Paczka realizowana tylko w ramach usług kurierskich w serwisie krajowym, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. Wszelkie opakowanie poza kartonem jest elementem niestandardowym.

 • DHL

Przesyłki zawierające towar zapakowany w sposób wymuszający sortowanie ręczne lub towar wrażliwy. Towary o nieregularnym kształcie, w opakowaniu innym niż prostopadłościenny karton o maksymalnych wymiarach 120x60x60 cm, a także towary delikatne i kruche oraz te wymagające zapewnienia przewozu w odpowiedniej pozycji (np w pionie). Przedmioty i urządzenia wytwarzające pole magnetyczne. Więcej o klasyfikacji przesyłek na standardowe i niestandardowe w DHL, można przeczytać tutaj: kwalifikacja towarów.

W usługach dodatkowych InPost Paczkomaty i ORLEN Paczka - brak elementu niestandardowego.
 
 • Świat Przesyłek
Przesyłka niestandardowa w przypadku tego przewoźnika to:
 1. paczka, która przekroczyła maksymalne wymiary – np. wagę rzeczywistą (30 kg) lub wolumetryczną (litraż 140 litrów),
 2. paczka zapakowana inaczej niż w foliopak lub w karton o kształcie prostopadłościanu i sześcianu,
 3. paczka z etykietą naklejoną nie na największym boku przesyłki,
 4. paczka o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy, folia stretch itp.)
 5. paczka zawierająca luźne, ciężkie elementy lub taka, której rozkład ciężaru jest nierównomierny,
 6. paczka oznakowana naklejkami "GÓRA" oraz "UWAGA! NST",
 7. paczka, której zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub jest możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
 8. paczka zawierająca substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.).
Więcej o klasyfikacji przesyłek na standardowe i niestandardowe w Świecie Przesyłek, można przeczytać w poradniku: Rodzaje przesyłek.
Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

Write us

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them.

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept