How can we help you?

Co zrobić w przypadku, gdy przy doręczeniu nie zostanie spisany protokół szkody?

Jeśli doszło do uszkodzenia lub ubytku przesyłki w transporcie, odbiorca powinien zgłosić zastrzeżenia i chęć sporządzenia protokołu szkody w momencie doręczenia. 

W sytuacji gdy odbiorca nie zauważy nieprawidłowości przy doręczeniu, może zadziałać na dwa sposoby w zależności od zasad obowiązujących w danej firmie kurierskiej: 

  • spisać protokół samodzielnie i przesłać go online
  • wydać firmie kurierskiej dyspozycję umówienia podjazdu kuriera celem spisania protokołu szkody w innym terminie. Czas na takie zgłoszenie to maksymalnie 7 dni od daty doręczenia.

Sprawdź, jakie zasady dot. protokołu szkody obowiązują u poszczególnych przewoźników. 

FedEx:

Przesyłki krajowe:

Obecnie kurierzy FedEx nie wykonują podjazdów w celu spisania protokołu szkody, jeśli dokument ten nie został wypełniony przy doręczeniu. Obowiązuje protokół elektroniczny, który należy pobrać, wypełnić i załączyć wraz z dokumentacją zdjęciową składaną w naszym systemie. 

Aby zgłoszenie mogło być poprawnie przeprocesowane, należy wykonać zdjęcia:

  • każdej strony opakowania wraz z etykietą przewozową oraz widocznym numerem przesyłki,
  • zabezpieczeń wewnętrznych w przesyłce,
  • uszkodzenia towaru lub uszkodzonych elementów towaru.

Przesyłki międzynarodowe:
Kurierzy firmy FedEx w serwisie międzynarodowym nie spisują protokołów szkody. Klient zobowiązany jest do zrobienia i przesłania zdjęć uszkodzonych paczek do procesu reklamacyjnego. 

DPD:

Przesyłki krajowe oraz importowe:
Jeśli protokół nie został spisany przy doręczeniu paczki w obecności kuriera, należy wypełnić go samodzielnie. Przewoźnik DPD stosuje w tym celu protokół elektroniczny, który należy sporządzić niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. Protokół należy później dołączyć do zgłoszenia reklamacji. 

Przesyłki eksportowe:
​​Informacja o uszkodzeniu powinna zostać zgłoszona kurierowi podczas doręczenia paczki. Kurier spisuje protokół lub zaznacza informacje na urządzeniu. Jeśli protokół nie został spisany, każdorazowo należy załączyć oświadczenie o stanie przesyłki wraz ze zdjęciami obrazującymi skalę uszkodzeń. 

InPost:

Obecnie kurierzy InPost nie realizują dodatkowych podjazdów w celu spisania protokołu szkody, jeśli czynność ta nie została zrealizowana przy doręczeniu. Przed złożeniem reklamacji, należy uzupełnić skrócony protokół szkody w formie elektronicznej. Procedura dotyczy uszkodzonych przesyłek kurierskich oraz umieszczonych w automacie Paczkomat® InPost. Aktualnie jest to jedyna forma spisania protokołu. 

Do protokołu należy dołączyć zdjęcia przedstawiające: 

  • opakowanie zewnętrzne, 
  • zabezpieczenie wewnętrzne przesyłki, 
  • uszkodzenie zawartości.

Zdjęcia uszkodzonej zawartości są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Protokół powinien zostać sporządzony w terminie max. 7 dni od doręczenia paczki. Potwierdzenie spisania protokołu należy później dołączyć do zgłoszenia reklamacji. 

GLS:

Specyfika sporządzania protokołów w przypadku przewoźnika GLS zależy od kraju. Obecnie w Polsce nie ma obowiązku spisywania protokołów papierowych. Za granicą protokół powinien być spisany w dniu dostawy. Kurier nie ma obowiązku ponawiania podjazdu w późniejszym terminie.

Przy odbiorze przesyłki, warto złożyć podpis na skanerze, sprawdzić paczkę w obecności kuriera i pozostawić adnotację o uszkodzeniu. To samo dotyczy przesyłek odbieranych z GLS Parcel Shop.

O czym warto pamiętać? 

  • Jeżeli paczka nosi ślady uszkodzenia, należy sporządzić protokół szkody przy dostawie.
  • Jeśli podczas dostawy paczka nie nosi widocznych śladów uszkodzenia, protokół szkody nie jest spisywany. Jeśli jednak po odjeździe kuriera okaże się, że zawartość paczki jest uszkodzona, nie jest konieczne ponowne pojawienie się kuriera w celu spisania protokołu. W takiej sytuacji nadawca ma obowiązek pisemnego zgłoszenia szkody (reklamacja) w terminie 7 dni od daty doręczenia paczki. 

DHL: 

Potrzebę spisania protokołu szkody w przypadku DHL należy zgłosić za pośrednictwem strony DHL24 lub poprzez infolinię DHL Parcel. Po otrzymaniu zgłoszenia, Pracownik Działu Obsługi Klienta przekazuje informacje do Oddziału, następnie Kurier uzupełnia protokół, a pracownik odsyła go ponownie do Działu Obsługi. 

Po uzyskaniu uzupełnionego protokołu (maksymalnie w terminie 2 dni roboczych), pracownik Działu Obsługi przekazuje go do Klienta, by ten mógł go uzupełnić i złożyć kompletną reklamację przez stronę internetową DHL. Dodatkowo do protokołu w reklamacji należy dołączyć minimum 2 zdjęcia opakowania oraz 2 zdjęcia towaru, obrazujące skalę uszkodzeń.

Poczta Polska (Pocztex) i Orlen Paczka:

W przypadku Poczty Polskiej i przewoźnika Orlen Paczka protokół szkody spisywany jest podczas doręczenia paczki. Jeśli do tego nie dojdzie, wówczas Klient załącza oświadczenie o stanie przesyłki oraz zdjęcie uszkodzonej paczki. Niestety nie ma możliwości późniejszego uzyskania tego dokumentu. 

Reklamacja powinna być przekazana w terminie max. 7 dni od doręczenia paczki. 

UPS:


W celu spisania protokołu szkody dla tej firmy kurierskiej należy wezwać kuriera do 7 dni od daty doręczenia przesyłki, kontaktując się z naszym serwisem lub dzwoniąc na infolinię firmy kurierskiej (+48 22 489 48 77) i podając numer przesyłki. Kurier podjeżdża wówczas ponownie do Odbiorcy przesyłki i wypełnia z nim stosowny druk. 

Ambro Express:

W przypadku gdy protokół szkody nie zostanie spisany podczas doręczenia przesyłki, istnieje możliwość zamówienia dodatkowego podjazdu. Takiego zgłoszenia należy dokonać telefonicznie przez infolinię Ambro Express (+48 503 509 200) lub mailowo (bok@ambro.pl). 

Kurier w ciągu 7 dni powinien podjechać w celu spisania protokołu szkody, jeśli nie pojawi się w tym czasie (np. z powodu braku tras w tym rejonie), należy sporządzić protokół szkody samodzielnie. Niestety, nie ma możliwości zrealizowania tego w formie elektronicznej. 
 

Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
or drag here
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Call us if you have a company account and prefer telephone contact.

If you have a private account, use the contact form above.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept