How can we help you?

DHL / Utrata przesyłki

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na stronie przewoźnika DHL: https://dhl24.com.pl/pl/claim/disposition/create.html.

Wymagane dokumenty:

  • pismo reklamacyjne z numerem listu przewozowego wraz z kwotą i numerem konta bankowego,
  • list przewozowy (egzemplarz pozostawiony przez kuriera),
  • dokument potwierdzający wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna/ sprzedaży; faktura/ paragon fiskalny/ kwit kasowy; oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu / rachunek lub faktura za naprawę / kalkulacja kosztów naprawy),
  • w przypadku przesyłek ubezpieczonych wymagany jest dokument zakupu lub wytworzenia towaru.

 

Termin składania reklamacji określony został w regulaminie przewoźnika DHL.

Termin udzielenia odpowiedzi określony został w regulaminie przewoźnika DHL.

Ważne informacje.
Termin przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego liczy się od momentu potwierdzenia przez przewoźnika przyjęcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

W przypadku odmowy uznania reklamacji uprawniony może wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na reklamację.

Was this article helpful?
Thank you for the feedback.

0 / 280

Thank you for the feedback.
Thank you for the suggestion.

Contact us

Our Customer Service Department works from Monday to Friday 8:00 - 16:00.

What do you want to ask about?

You can check the shipping price yourself in the Pricelist. If you have additional questions, please provide the exact weight and dimensions (length, width, height) of the parcel and postal code of the sender and recipient.
If you plan to send more packages, ask for an offer. A message with this topic will go to the sales department.

Add next attachment (optional)
or drag here
Select files from disk. You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

If your case concerns specific shipments, please provide their numbers. You can skip the field in case of general questions.

Could not attach files:

You can upload 10 files up to 5 MB each. Allowed file extensions: jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip, rar

Drop files to attach them

You can upload up to 10 files in jpg, jpeg, png, gif, pdf, eml, txt, ps, doc, docx, odt, csv, zip or rar format with a maximum size of 5 MB each.

Call us if you have a company account and prefer telephone contact.

If you have a private account, use the contact form above.

Furgonetka uses cookies files. By using the website you agree to their storage. I accept