Ostatnia aktualizacja artykułu 2022/04/25

Jak wysyłać do UK po brexicie?

Wraz z początkiem 2021 r. Wielka Brytania zakończy swój okres przejściowy w ramach Unii Europejskiej i brexit stanie się faktem. W związku z tym mogą pojawić się zmiany w transporcie towarów pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Nadajesz przesyłki do UK? Sprawdź jak odpowiednio przygotować się do wysyłki po brexicie.

Tu sprawdzisz bieżące informacje od firm kurierskich na temat wysyłki paczek do Wielkiej Brytanii.

Co będzie potrzebne, żeby nadal wysyłać przesyłki do UK po brexicie?

Jeśli dojdzie do brexitu wszystkie przesyłki pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską będą wymagały zgłoszenia do odprawy celnej. W związku z tym do nadania paczki do UK będą potrzebne dodatkowe dokumenty:

 • Numer EORI

Od 1 stycznia 2021 roku aby kontynuować handel między Wielką Brytanią a Unią Europejską wymagany będzie EORI – numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Przedsiębiorcy są zobowiązani do posługiwania się tym numerem w celach celno-podatkowych, ma to przyspieszyć i ułatwić formalności celne w ramach UE. Numer EORI wymagany jest przy odprawie dla firm – nie dotyczy osób prywatnych.

Numer EORI można uzyskać na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – https://puesc.gov.pl. Zazwyczaj nadanie takiego numeru trwa kilka dni, jednak warto wystąpić z wnioskiem wcześniej, szczególnie w tym wyjątkowym okresie. Numer EORI nadawany jest bezpłatnie.

 • Rejestracja VAT

Po zakończeniu okresu przejściowego nadawcy przesyłek sprzedający towary o wartości do 135 GBP do Wielkiej Brytanii będą odpowiedzialni za pobieranie oraz płacenie brytyjskiego podatku VAT za te przesyłki. Kwotę VAT należy pobrać podczas sprzedaży i zapłacić do HMRC poprzez rejestrację VAT w Wielkiej Brytanii.

W przypadku towarów sprzedanych do Wielkiej Brytanii o wartości powyżej 135 GBP importer będzie nadal odpowiedzialny za opłacenie brytyjskiego podatku VAT. Może to zostać zapłacone przez importera poprzez odroczoną księgowość VAT lub poprzez zgłoszenie celne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na: https://www.gov.uk/vat-registration.

 • Upoważnienie celne

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowe staną się procedury celne. Należy więc upoważnić agencję celną, która będzie reprezentować firmę podczas odprawy celnej. Przedstawicielstwo celne jest upoważnieniem innego podmiotu do reprezentacji Ciebie lub Twojej firmy w kontaktach z urzędem celnym w sprawach związanych z zagranicznym obrotem towarowym. W Polsce taką funkcję najczęściej pełnią agencje celne czy przedsiębiorstwa logistyczne. Upoważnienie to może mieć charakter stały lub określony.

 • Karta odprawy celnej

Kolejnym dokumentem, który będzie wymagany przy odprawie jest uzupełniona karta odprawy celnej. Zawiera ona m.in. kod odprawy celnej towarów wysyłanych w przesyłce. Jest to ciąg numeryczny przypisany do danej kategorii towarów, za pomocą którego identyfikuje się dany produkt. Kod taryfy celnej wysyłanych towarów możesz sprawdzić w bazie: https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha.

 • Kod HS

Harmonized System – Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów, znany jako kod HR. Jest to międzynarodowa nomenklatura jednolitej klasyfikacji produktów. Kod składa się conajmniej 6 cyfr i jest indywidualną charakterystyką wybranej grupy towarowej. Dzięki temu odpowiednio sklasyfikowany towar może być zidentyfikowany przez organy celne na całym świecie. Kod HS określający towar z przesyłki musi się znaleźć na fakturze  VAT.

 • Faktura VAT lub faktura proforma

Każda przesyłka musi zawierać odpowiednio opisaną fakturę. Informacje, które powinny się znaleźć na FV sprzedażowej: 

 • nazwa dokumentu „Faktura” lub „Invoice”;
 • data wystawienia faktury, numer faktury i miejscowość;
 • nazwa i pełny adres nadawcy/wystawcy faktury wraz z numerem NIP;
 • nazwa, pełny adres odbiorcy z numerem telefonu kontaktowego lub adres e-mail;
 • adres faktycznego odbiorcy, jeżeli dostawa towaru odbywa się na inny adres niż adres płatnika faktury;
 • dokładny opis towaru, ilość towaru, cena jednostkowa oraz wartość towaru (opis powinien jednoznacznie określać co jest przedmiotem wysyłki, a żadna z pozycji faktury nie może przyjąć wartości zerowej);
 • waga netto i brutto produktu – każdej pozycji wymienionej na fakturze;
 • całkowita wartość faktury z podaniem waluty (bez VAT);
 • waga paczek (netto, brutto);
 • kody HS produktów z przesyłki;
 • deklaracja pochodzenia towaru (opieczętowana i podpisana przez wystawcę faktury);
 • pieczątka firmowa wystawcy faktury i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu.

Sprawdź poradnik FedEx i UPS jak wypełnić fakturę handlową przed wysyłką do UK.

W przypadku nadania przesyłki niehandlowej zawierającej np. próbki czy prezent, należy dołączyć do niej fakturę proformę. Proforma powinna zawierać dane nadawcy i odbiorcy wraz z danymi kontaktowymi, dokładnym opisem zawartości paczki oraz wartością i wagą netto/brutto. Towar w paczce musi odpowiadać rzeczywistości – inaczej na nadawcę może zostać nałożona kara przez urząd celny.

Podsumowanie

Jak widzimy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie się wiązało z licznymi zmianami w wysyłce towarów. Dlatego już dziś warto się na to przygotować, szczególnie jeśli prowadzimy firmę i na co dzień wysyłamy przesyłki do Wielkiej Brytanii. Ostateczny kształt współpracy pomiędzy UK a UE podlega jeszcze negocjacjom i szczegóły jeszcze nie są do końca znane. Należy jednak pamiętać, że firmy kurierskie przygotowują się na każdą ewentualność, aby wysyłanie przesyłek do Wielkiej Brytanii po brexicie było jak najmniej uciążliwe. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy Was na bieżąco informować. 

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos