Ostatnia aktualizacja artykułu 2021/03/26

FedEx wprowadza ważne zmiany. Sprawdź szczegóły

Firma kurierska FedEx wprowadza zmiany dotyczące cennika usług oraz standardu pakowania przesyłek. Wśród nich znajdzie się między innymi opłata do przesyłek niestandardowych w okresie okołoświątecznym, a także nowe kryteria pakowania Fit to Travel. Wysyłasz przesyłki za pośrednictwem FedEx? Sprawdź, jakich zmian można się spodziewać w najbliższym czasie.

Opłata do przesyłek niestandardowych w okresie szczytu paczkowego

W okresie od 1 listopada 2020 r. do 8 stycznia 2021 r. firma kurierska FedEx wprowadza tymczasową opłatę do przesyłek niestandardowych. Wysokość opłaty dla przesyłek niestandardowych będzie wyższa i wyniesie równowartość FedEx Next Day Standard odpowiednio do przedziału wagowego + 200% FedEx Next Day Standard za każdy niestandardowy element. Oznacza to więc, że zmieniona zostanie opłata za elementy niestandardowe do +200% ceny usług podstawowych ze 100% obecnych.

Dodatkowo FedEx zapowiada zmianę cen dla przesyłek krajowych od 1 listopada 2020 r. Więcej informacji znajdziecie w Przewodniku po usługach krajowych FedEx.

Wysyłka opon w okresie szczytu paczkowego w FedEx

W okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wszystkie przesyłki zawierające opony w serwisie krajowym FedEx, które nie będą zapakowane w karton, nie zostaną przyjęte do transportu. W takim przypadku zostanie również naliczona dodatkowa opłata za „pusty podjazd”.

Zmiana definicji paczki i palety niestandardowej oraz palety standardowej

Wśród innych zmian w FedEx, które wejdą w życie od 1 listopada 2020 należy wyszczególnić aktualizację definicji paczki i palety niestandardowej oraz palety standardowej.

Paczki niestandardowe

Nowa definicja paczki niestandardowej określa przesyłki, których rozmiary (gabaryty) przekraczają parametry przewidziane dla paczek standardowych lub takie, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • mają przesunięty środek ciężkości lub mogą się łatwo przewrócić,
 • nie są prostopadłościanem lub mają nieregularny kształt, który uniemożliwia stabilne ułożenie na płaskiej powierzchni,
 • najdłuższy bok nie jest podstawą paczki, zgodnie z etykietą kierunkową,
 • składają się z dwóch lub kilku odrębnych części, które są połączone w jedną całość np. za pomocą folii stretch, kleju, taśmy,
 • ze względu na rozmiar, nieregularny kształt, delikatną zawartość lub zabezpieczenie taśmą do zbindowania nie mogą być sortowane za pomocą sortera mechanicznego.

Palety standardowe

Palety standardowe to takie, które zawierają elementy niewystające poza jej podstawę. Rozmiar palety standardowej nie powinien przekroczyć wymiarów 120 cm (długość) x 80 cm (szerokość) x 180 cm (wysokość wraz z podstawą), a waga rzeczywista nie może być większa niż 800 kg.

Palety niestandardowe

Palety niestandardowe to takie, które ze względu na swoje rozmiary, właściwości lub niepiętrowalność nie mogą zostać zakwalifikowane jako palety standardowe. Rozmiar palety niestandardowej nie powinien przekroczyć wymiarów 140 cm (długość) x 100 cm (szerokość) x 180 cm (wysokość wraz z podstawą).

Zmianie ulegnie także ograniczenie wagi paczki do 60 kg dla usługi Zniesienie/Wniesienie, a także niektóre zapisy “Warunków przewozu dla usług krajowych”. Tu zapoznasz się ze wszystkimi zaktualizowanymi zapisami: https://bit.ly/3d9MpkY

Standardy Fit to Travel

FedEx przypomina również o wprowadzonym niedawno rozwiązaniu Fit to Travel, które wspiera działania w zakresie jakości usług oraz bezpieczeństwa pracowników. Przesyłka Fit to Travel to taka paczka, która jest odpowiednio zapakowana i przygotowana tak, aby w transporcie nie stwarzała zagrożenia.

W związku z tym zaczną obowiązywać nowe wytyczne dotyczące pakowania przesyłek. Okres przejściowy będzie obowiązywał do 15 listopada 2020 roku, a po jego zakończeniu zostanie wdrożony tzw. „hard stop”. Od tego momentu, gdy opakowanie przesyłki nie będzie spełniało wymogów Fit to Travel, kurier będzie mógł odmówić przyjęcia paczki do transportu.

Jak pakować przesyłki zgodnie ze standardem Fit to Travel?

Przesyłka Fit to Travel to taka paczka, która jest zapakowana w wytrzymałe opakowanie odpowiednie do jej rozmiarów i wagi, aby w transporcie nie stwarzała zagrożenia. Przesyłka jest oznaczona odpowiednimi etykietami, zawiera uzupełniony list przewozowy. Wnętrze paczki jest wypełnione materiałem amortyzującym, który zapobiega przemieszczaniu się transportowanych towarów wewnątrz opakowania.

Jeśli paczka nie będzie zapakowana zgodnie z wymogami Fit to Travel, kurier FedEx odmówi jej przyjęcia do transportu i poprosi o przepakowanie przesyłki zgodnie ze standardem Fit to Travel. Jeśli jednak zdarzy się tak, że kurier FedEx przyjmie paczkę, może ona zostać zatrzymana na kolejnych etapach transportu. W takim przypadku przedstawiciel FedEx powinien się skontaktować z nadawcą przesyłki oraz ustalić kolejne kroki i znaleźć alternatywne rozwiązanie. 

Więcej informacji o tym, jak prawidłowo pakować przesyłki znajdziecie tutaj: https://bit.ly/3deV1H1

Kiedy przesyłka nie zostanie zakwalifikowana jako Fit to Travel?

Przesyłka, która jest niewłaściwie przygotowana i źle zabezpieczona, a zatem nie spełnia wymogów Fit to Travel, czyli nie może zostać przyjęta przez kuriera FedEx określana jest mianem Unit to Travel. Paczka zostanie zakwalifikowana jako Unfit to Travel i nie podjęta do transportu, jeżeli spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • przesyłka niezapakowana nie posiada opakowania zewnętrznego lub jest zabezpieczona wyłącznie folią stretch (wyjątek stanowią tu opony, skrzynie oraz walizki przemysłowe),
 • przesyłka niewłaściwie opakowana – czyli taka, której opakowanie zewnętrzne nie jest odpowiednio wytrzymałe i dostosowane do rozmiarów oraz wagi zawartości lub nie stanowi jednolitej całości, albo jest niskiej jakości, opakowania, które są wykluczone z transportu to pudełka po butach i prezentowe,
 • przesyłka niespaletyzowana powyżej 70 kg elementy przesyłki ważące powyżej 70 kg nie są umieszczone na palecie,
 • przesyłka niezabezpieczona przesyłka przewożona na palecie, której elementy nie są odpowiednio zabezpieczone pasami do bindowania, nie są owinięte folią stretch lub nie są przymocowane stabilnie do palety,
 • przesyłka z ostrymi krawędziami – zawierająca niezapakowane i niezabezpieczone elementy lub ostre krawędzie, które wystają poza opakowanie przesyłki,
 • przesyłka ponadgabarytowa przesyłka transportowana na palecie, której zawartość wystaje poza obrys palety, lub która nie może być przewożona za pomocą wózka widłowego.

Podsumowanie

Na blogu Furgonetka z wyprzedzeniem informujemy Was o zmianach w cennikach i regulaminach firm kurierskich. Zależy nam na tym, abyście mogli się z nimi odpowiednio wcześnie zapoznać. Wszelkie decyzje o modyfikacjach pochodzą bezpośrednio od firm transportowych, w tym przypadku FedEx i nie mamy na nie wpływu.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos