Ostatnia aktualizacja artykułu 2020/06/15

 do Niemiec? Przygotuj się na nową opłatę za opakowania.

Z początkiem nowego roku, na terenie Niemiec, wchodzi w życie ustawa nakazująca sklepom obowiązkową opłatę recyklingową za opakowania i wpis do publicznego rejestru. Sprzedajesz towary do Niemiec? Jeśli tak, zobacz na co się musisz przygotować, jak to zrobić i co Ci grozi, jeśli nie spełnisz określonych warunków?

Od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać ustawa VerpackG, na mocy której firmy a także sklepy internetowe wprowadzające produkty na teren Niemiec, zobowiązane są do rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań oraz uiszczenia dedykowanej opłaty recyklingowej. Wprowadzanie do obiegu większej ilości niezgłoszonych do urzędu opakowań będzie groziło karą pieniężną w wysokości nawet do 100 000 EUR.

Ustawa nie dotyczy jedynie opakowań producenta, ale również opakowań służących do wysyłki towarów. Co istotne, obowiązkowi licencjonowania podlegają wszystkie opakowania jednostkowe, transportowe i zbiorcze wykonane z kartonu, tektury, papieru, tworzyw sztucznych, blachy, aluminium, materiałów naturalnych itp. Warto w tym miejscu podkreślić, że popularny sposób zabezpieczenia produktów w folię czy kopertę bąbelkową również podlega bezpośrednio pod rozporządzenie.

Jakie kroki muszą podjąć przedsiębiorcy, żeby uniknąć kary?

Bezpłatnej rejestracji w systemie można dokonać do końca grudnia 2018 roku pod adresem: https://lucid.verpackungsregister.org. W deklaracji należy określić szacowane roczne ilości eksportowanych opakowań, ich rodzaj i wagę oraz podpisać umowę licencyjną. Opłata recyklingowa zostanie naliczona proporcjonalnie do wskazanych wartości. Należy podkreślić, że niezarejestrowanie w systemie może, prócz kary pieniężnej, skutkować zakazem dystrybucji danych produktów.

Przykładowe koszty opłaty

Wysokość opłaty będzie zależna od indywidualnych parametrów i wskazań przedsiębiorców. Dla przykładu, wobec 6 tysięcy kilogramów opakowań zostanie naliczony koszt 87,5 euro. Co więcej, sprzedawcy wprowadzający na rynek 50 ton i więcej opakowań rocznie, będą podlegali dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym – zgłoszeniu deklaracji kompletności, czyli faktycznej ilości wprowadzanych w poprzednim roku opakowań, do 15 maja każdego kolejnego roku.

Podsumowanie

Rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla polskich przedsiębiorców eksportujących produkty na rynek zachodnich sąsiadów. Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 23 tys. e-sklepów, a 7% z nich generuje przychody ze sprzedaży za granicę, głównie do Niemiec (25%). Nawet niewielkie e-sklepy mogą zużywać bardzo duże ilości opakowań, dochodzące nawet do kilku ton rocznie. Nieprzestrzeganie nowych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami. Właściciele polskich e-sklepów powinni zachować czujność i dostosować się do niemieckich przepisów, by uniknąć nałożenia restrykcyjnych kar, które z pewnością będą skrupulatnie weryfikowane. Należy również wziąć pod uwagę konkurencyjność rynku niemieckiego i niektórych praktyk z nim związanych, w tym tzw. upomnień adwokackich czy możliwości publicznej weryfikacji danego podmiotu przez każdego obywatela. Nieznajomość przepisów może zostać surowo ukarana, dlatego warto przygotować się do tematu lub skorzystać z pomocy profesjonalnych firm adwokackich.

Źródło zdjęcia głównego: Depositphotos