Ostatnia aktualizacja artykułu 2023/07/12

Jakie błędy w reklamacji najczęściej popełniają klienci?

Wraz z rozwojem e-commerce i rosnącym zapotrzebowaniem na wysyłkę i odbiór paczek, korzystanie z usług kurierskich online stało się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Choć jest to wygodne i szybkie rozwiązanie, łatwo popełnić błędy, które mogą prowadzić do komplikacji i nieporozumień w procesie reklamacji. Jakie są najczęściej popełniane błędy w trakcie składania reklamacji i jak ich uniknąć? 

1. Brak załączenia odpowiedniej dokumentacji reklamacyjnej

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez klientów jest brak załączenia odpowiedniej dokumentacji reklamacyjnej w przypadku problemów z przesyłką. Gdy paczka jest uszkodzona, zgubiona lub wystąpił inny problem, konieczne jest złożenie reklamacji w celu rozwiązania sytuacji. Niestety, wiele osób zapomina załączyć niezbędne dokumenty, takie jak dowód nadania, potwierdzenie wartości wysłanego towaru, zdjęcia uszkodzeń itp. Bez tych dokumentów proces reklamacji może się znacznie wydłużyć lub nawet nie zostać rozpatrzony. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane i upewnić się, że są one dołączone do reklamacji. W ten sposób ułatwisz obsłudze firmy przewozowej pracę i przyspieszysz proces rozpatrywania reklamacji.

2. Reklamacja złożona do innej paczki

Innym częstym błędem jest złożenie reklamacji do niewłaściwej paczki. Zdarza się, że klienci nadają wiele paczek jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu i nie zawsze są w stanie jednoznacznie zidentyfikować, jakiej przesyłki dotyczy problem. Może to prowadzić do zgłoszenia reklamacji do niewłaściwej paczki, co utrudnia proces identyfikacji problemu przez firmę kurierską. Aby uniknąć tego rodzaju błędu, zawsze należy dokładnie sprawdzić etykiety i numery paczek oraz porównać je z danymi na potwierdzeniu nadania. Upewnienie się, że reklamacja dotyczy właściwej paczki, pozwoli uniknąć zbędnego zamieszania i opóźnień w procesie reklamacyjnym.

3. Reklamacja złożona po terminie 

Jednym z często spotykanych błędów jest składanie reklamacji po upływie określonego terminu. Każda firma kurierska ma ustalony limit czasowy, w którym klient może zgłaszać reklamacje dotyczące przesyłek. Niestety, wielu klientów zwleka ze złożeniem reklamacji, co może utrudniać proces rozpatrywania i wymagać dodatkowych wyjaśnień. Aby tego uniknąć, zawsze należy dokładnie zapoznać się z zasadami i terminami reklamacji określonymi przez danego przewoźnika i zgłaszać problemy jak najszybciej po ich zauważeniu. W ten sposób zwiększysz szanse na skuteczne rozpatrzenie reklamacji i otrzymanie odpowiedniego odszkodowania.

4. Brak protokołu szkody 

W przypadku składania reklamacji z tytułu uszkodzenia paczki często popełnianym błędem jest brak spisania protokołu szkody w momencie dostawy uszkodzonej paczki. W przypadku, gdy paczka zostaje doręczona w złym stanie lub z widocznymi uszkodzeniami, ważne jest, aby spisać protokół szkody z kurierem. Protokół szkody jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym stan przesyłki w momencie dostawy i jest niezbędny do zgłoszenia reklamacji. Niestety, wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego obowiązku lub pomija ten krok, co utrudnia proces reklamacyjny. Pamiętaj, aby zawsze dokładnie sprawdzić paczkę w obecności kuriera i spisać protokół szkody w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń. Protokół szkody powinien zostać spisany możliwie w jak najszybszym terminie (najlepiej podczas doręczenia).

5. Mylenie różnych powodów reklamacji

Kolejnym problemem jest mylenie różnych tytułów reklamacji. W momencie składania reklamacji ważne jest wybranie tytułu reklamacji, który dokładnie opisuje dany problem. Niestety, często klienci wybierają tytuł, który nie odpowiada powodowi składanej reklamacji. Zawsze warto sprawdzić, który dokument wybrać, aby najlepiej opisywał problem. Najczęściej można spotkać się z reklamacjami z tytułu: uszkodzenia/utraty wysyłki, opóźnienia wysyłki, opłat dodatkowych, niezrealizowanego zlecenia. W przypadku złego tytułu formularza reklamacji dokument może zostać odrzucony, dlatego tak ważne jest, by zwracać na to uwagę. 

6. Zdublowanie reklamacji

Kolejnym częstym błędem jest zdublowanie reklamacji. Zdarza się, że klienci złożą więcej niż jedną reklamację dla tego samego problemu. Może to wynikać z braku odpowiedzi lub opóźnień w rozpatrywaniu pierwotnej reklamacji. Jednak składanie wielokrotnych reklamacji tylko utrudnia proces rozwiązania problemu, ponieważ przewoźnik będzie musiał zajmować się duplikatami i powtarzać tę samą pracę. W takiej sytuacji ważne jest, aby cierpliwie czekać na odpowiedź w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących reklamacji.

7. Składanie jednej reklamacji do kilku odrębnych zamówień

Innym problemem, który często popełniają klienci, jest składanie jednej reklamacji dotyczącej kilku odrębnych zamówień. Może to prowadzić do zamieszania i utrudniać proces rozpatrywania reklamacji, ponieważ każde zamówienie może mieć odrębne numery paczek, daty nadania itp. Pamiętaj o tym, aby złożyć oddzielną reklamację dla każdego zamówienia, precyzując numer paczki i szczegóły problemu dla każdej przesyłki.

8. Nieczytelna dokumentacja lub zdjęcia do reklamacji

Ostatnim często spotykanym błędem jest dołączanie nieczytelnej dokumentacji lub zdjęć do reklamacji. W przypadku zgłaszania uszkodzeń paczki dokumentacja w postaci zdjęć lub innych dowodów jest niezbędna do udokumentowania szkody. Jednak nieczytelne zdjęcia lub dokumenty utrudniają ocenę problemu przez obsługę firmy kurierskiej i mogą prowadzić do opóźnień w procesie reklamacyjnym. Upewnij się, że dokumentacja jest czytelna, a zdjęcia wykonane w dobrej jakości, aby ułatwić rozpatrzenie reklamacji.

Podsumowanie

Pamiętaj, że korzystając z usług pośredników takich jak Furgonetka.pl, reklamacja będzie rozpatrywana przez firmy kurierskie, ponieważ to one świadczą usługi transportu przesyłek. Tylko przewoźnik, który realizował wysyłkę, może odnieść się do przedstawionych w reklamacji roszczeń. 

Korzystanie z usług firm kurierskich online niesie wiele korzyści, jednak tak jak każdy biznes, również i logistyka nie jest wolna od błędów. W sytuacjach, które wymagają wyjaśnienia, warto postępować zgodnie z zasadami i regulaminami ustalonymi przez firmy przewozowe. Aby uniknąć komplikacji i opóźnień w procesie rozpatrywania reklamacji ważne jest, aby dokładnie sprawdzić dokumentację reklamacyjną, upewnić się, że reklamacja dotyczy właściwej paczki, precyzyjnie opisać problem oraz dostarczyć dokładne i czytelne informacje. Dbanie o te szczegóły pomoże rozwiązać problem w możliwie najszybszy i skuteczny sposób.