Pomoc i reklamacje

Utrata, uszkodzenie, opóźnienie


Utrata przesyłki
Przesyłkę się za utraconą uznaje się po 5 dniach od przewidywanego terminu doręczenia.

 

Uszkodzenie
Za uszkodzoną uznaje się przesyłkę w razie wystąpienia zmian jej substancji, powodujących obniżenie jej wartości użytkowych. W przypadku, gdy uszkodzenie przesyłki lub jej ubytek były niewidoczne przy doręczeniu Odbiorca ma 7 dni na zgłoszenie reklamacji.

 

Opóźnienie doręczenia przesyłki
Za opóźnienie w wykonaniu usługi uznaje się nie dostarczenie przesyłki po upływie 24 godzin w stosunku do ustalonego terminu dostarczenia przesyłki do Adresata. W przypadku udokumentowanego niedotrzymania deklarowanego terminu doręczenia przesyłki kurierskiej z przyczyn zawinionych przez X-press Couriers, serwis Furgonetka.pl zobowiązuje się do zwrotu poniesionych opłat za zleconą usługę pomniejszoną o 1,00 zł brutto.

 

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną poprzez wybranie ikony reklamacji (R) w szczegółach danej przesyłki w zakładce "Zamówione".
 

UWAGA! W przypadku skanów należy na dole wszystkich dokumentów podać (Zgodne z oryginałem) oraz dać pieczęć lub własnoręcznie się podpisać.

 

Termin składania reklamacji
8 dni (W przypadku, gdy uszkodzenie przesyłki lub jej ubytek były niewidoczne przy doręczeniu, odbiorca ma 7 dni na zgłoszenie reklamacji.)

 

Dokumenty

  • oryginał lub skan formularza reklamacyjnego,
  • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy/etykieta),
  • ksero lub skan faktury VAT (lub inny dokument, np. rachunek) potwierdzającej wartość przesyłki,
  • zdjęcia uszkodzonej przesyłki (jeśli posiadasz).

 

Termin rozpatrzenia reklamacji
Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów reklamacyjnych.

 

Uwaga!

  • W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia powyższych warunków reklamujący zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy reklamujący przekroczy ten termin, reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji X-press Couriers przyjmuje datę wniesienia uzupełnionej reklamacji.
  • Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
X

Serwis Furgonetka.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies). Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosować serwis do potrzeb osób, które odwiedzają go wielokrotnie. Czytaj więcej »


Akceptuję Politykę plików cookies